Hjem | Odd Conrad Holm | Hobbyer | Genealogi | Linker | Gjestebok | Søk  

Oversikt over norske handelsskip internert i Nord- og Vest-Afrika 1940-1942
Skips-forumet mitt har en liste over
skip av andre nasjonaliteter.

Batavia | Bosphorus | Brott | Duala | Favør | Gabon | Gran | Hadrian | Heimvard | Jaspis | John Knudsen | Kari | Langanger | Lidvard | Nyhorn | Oria | Patria | President Herrenschmitdt | Regina | Ringulv | Rutenfjell | Salta | Skotfoss | Sørvard | Tana | Vigør

"Internert" betyr til at båtene ble nektet avreise til allierte havner av Vichy-myndighetene. Sjøfolkene fikk da enten tillatelse til å forbli ombord på egen eller andre internerte båter, eller de ble plassert rundt omkring på hoteller. Siden ble de "rekvirerte", som betyr at båten ble satt i fart under fransk (eller tysk) flagg. Da fikk besetningen valget mellom å forbli ombord og seile for Vichy Frankrike (eller tyskerne), bli plassert i interneringsleirer, eller reise hjem til Norge (det gjaldt også folkene på de internerte skipene). De aller fleste tok ikke imot tilbudet om hjemreise, selvom de ble satt under et enormt press, da de hadde mistanke om at de ville bli tvunget inn i tysk sjøtjeneste hvis de returnerte til det okkuperte Norge. Mindre enn 10% valgte å reise hjem, og da hovedsakelig p.g.a. sykdom. Mannskaper fra 14 båter ble plassert i 17 forskjellige interneringsleirer. Besetningen på den ene av båtene, D/S Ringulv (hvor min far var matros), ble sendt til 9 forskjellige Fangeleirer i løpet av 16 mndr., som det eneste mannskapet som ble plassert i arbeidsleir, i motsetning til interneringsleir. Se Odd's brev, Rudzins dagbok, og Kaptein Messels dagbok for detaljer om, og historier fra, disse leirene. Ca. 17 sjømenn døde i fangenskap.

M/S Batavia
Fred Olsen & Co., Oslo (A/S Ganger Rolf) - Bygget 1922, 962 brt.

Kaptein Trygve Nielsen

Les mer under Batavia (bare på engelsk).

M/S Bosphorus
Fred Olsen & Co., Oslo. (Den Norske Middelhavslinje A/S) - Bygget 1934, 2111 brt.

Kaptein Nils L. Hansen

Teksten min under Bosphorus (bare på engelsk) har navnene på dem som rømte og dem som ble igjen. Flere fra Regina og Langanger var med, men de er ikke navngitt.

En av 10 som kom tilbake i alliert tjeneste.

D/S Brott
Dagfinn Henriksen/Haakon Kierulf, Oslo - Bygget 1937, 1583 brt.

Se D/S Brott.

M/S Duala
Chr. Gundersen & Co., Oslo - Bygget 1938, 1800 brt.

Kaptein Ole Thommesen

Mer under M/S Duala (engelsk tekst).


Fra Sverre Johansens (postkort-samling).

En av 10 som kom tilbake i alliert tjeneste.

D/S Favør
S. Ugelstad, Oslo (S. Ugelstads Rederi A/S) - Bygget 1940, 1323 brt.

Kaptein Even Larsen.

D/S Favør har flere detaljer (teksten er på engelsk).

M/S Gabon
Odfjell A/S, Bergen - Bygget 1931, 4651 brt.

Kaptein ? Nilsen

Se teksten under Gabon


Bildet er fra den tiden hun het Sunnanvik (ref. linken ovenfor) - Kilde: Gunnar Skiold's fotoarkiv

En av 10 som kom tilbake i alliert tjeneste.

M/S Gran
Odfjell A/S, Bergen - Bygget 1938, 4140 brt.

Kaptein Søren Waage

Se siden om M/S Gran

D/S Hadrian
Hilmar Reksten, Bergen - Bygget 1919, 1620 brt.

Kaptein Bernt Breivik

Mer (på engelsk) under D/S Hadrian.

M/S Heimvard
Lauritz Kloster, Oslo - Bygget 1930, 4851 brt.

Kaptein I. Strand

M/S Heimvard har mer.


Kilde: Kaare S. Sidselrud - fotografert i Dakar med norske nøytralitetsmerker

En av 10 som kom tilbake i alliert tjeneste.

M/T Jaspis
Anders Jahre, Sandefjord - Bygget 1930, 6094 brt.

Kaptein Einar Høifødt

Se teksten for M/T Jaspis.

M/T John Knudsen
Knut O. Knudsen A/S, Haugesund - Bygget 1934, 9071 brt.

Captain Sigurd Samuelsen.

Mer under M/T John Knudsen.

D/S Kari
M. Thorvik, Oslo - Bygget 1920, 1925 brt.

Kaptein Bjarne Roness

Les mer under D/S Kari

M/T Langanger
Westfal-Larsen & Co., Bergen - Bygget 1930, 9215 brt.

Se M/T Langanger


Neuchatel - Roger W. Jordans samling.

M/S Lidvard
Lauritz Kloster, Oslo - Bygget 1939, 4785 brt.

Kaptein: Nikolai Fredrik Lindtner

Teksten under M/S Lidvard har flere opplysninger, samt mannskapsliste og navn på dem som rømte til forskjellige tider (på engelsk).


Kilde: Kaare S. Sidselrud (sønn av 1. styrmann Kaare Sidselrud) - tatt i Dublin, Irland, 1954.

En av 10 som kom tilbake i alliert tjeneste.

M/S Nyhorn
Christian Haaland, Haugesund - Bygget 1929, 4494 brt.

Kaptein Frants Askeland

Les mye mer om Nyhorn under M/S Nyhorn (inkl. navn på dem som rømte - engelsk tekst).
Se også Odds båter

En av 10 som kom tilbake i alliert tjeneste.

D/S Oria
Fearnley & Eger, Oslo - Bygget 1920, 2127 brt.

Kaptein Bjarne Rasmussen

Mer under D/S Oria

D/S Patria
Oluf S Knudsen, Kristiansand (D/S Patria II A/S) - Bygget 1939, 1341 brt.

Se D/S Patria.

M/T President Herrenschmidt
Sigval Bergesen, Stavanger - Bygget 1932, 9103 brt.

President Herrenschmidt har mer.


Fra J. M. Gramstad.M/T Regina
H. E. Hansen-Tangen, Kristiansand - Bygget 1937, 9545 brt.

Teksten under M/T Regina har flere detaljer (alle disse linkene er bare på engelsk).


Fra Historical Department, MAN B&W Diesel, København.

En av 10 som kom tilbake i alliert tjeneste.

D/S Ringulv
Olav Ringdal, Oslo - Bygget 1903, 5153 brt.

Kaptein Thorvald Messel

Flere opplysninger om båten under Ringulv (på norsk).


Ringulv som Sigrun før den ble ombygd til kokeri
Kilde Leif. M. Bjørkelunds samling, med tillatelse.

D/S Rutenfjell
Olsen & Ugelstad, Oslo - Bygget 1935, 1334 brt.

Kaptain J. T. Selgård

D/S Rutenfjell har mer info.

En av 10 som kom tilbake i alliert tjeneste.

M/S Salta
J. Ludwig Mowinckel, Bergen - Bygget 1920, 3907 brt.

Kaptein Erik W. Kylander

M/S Salta


Postkort (fra 1925) mottatt fra Arve Hoel.

En av 10 som kom tilbake i alliert tjeneste.

D/S Skotfoss
Thor Thoresen A/S, Oslo (A/S Thor Thoresen's Linje) - Bygget 1917, 1465 brt.

Kaptein Kristian Marentius Nilsen

Mer under D/S Skotfoss inkl. navn på dem som rømte med Lidvard.


Fra Bjørn Mildes postkortsamling.

M/S Sørvard
Lauritz Kloster, Oslo - Bygget 1925, 3673 brt.

Kaptein T. Terjesen

Se M/S Sørvard for mer.


Kilde: Kaare S. Sidselrud - fotografert antagelig i Dakar.

En av 10 som kom tilbake i alliert tjeneste.

T/S Tana
Wilhelm Wilhelmsen, Tønsberg - Bygget 1921, 5535 brt.

Kaptein Jahn Jahnsen

Se egen side om T/S Tana.


Kilde: Lillesand Sjømannsforening.

D/S Vigør
S. Ugelstad, Oslo - Bygget 1935, 1518 brt.

Kaptein Abraham Asvall

D/S Vigør har mer.


I tillegg kom det inn 17 sjømenn fra den forliste M/T Ida Knudsen (de var kommet inn i livbåt og ble innlosjert på Nyhorn), og 16 fra den forliste D/T Malmanger's livbåt, samt noen var på danske skip. Det var altså tilsammen nesten 700 norske sjømenn ombord i forskjellige båter, hvorav over halvparten klarte å rømme på forskjellig vis, de fleste til det britiske Gibraltar, hvor de fikk hjelp av myndighetene. (Følg linkene for flere opplysninger om Ida Knudsen og Malmanger)

Odds båter

Odd's brev | D/S Ringulv | Evakuering | Fangeleirer | Rudzins dagbok | Messels dagbok
Velkomsthyldest | Krigsmedaljer | Bøker | Krigsseiler-linker

  Hjem | Odd Conrad Holm | Hobbyer | Genealogi | Linker | Gjestebok | Søk