Hjem | Odd Conrad Holm | Hobbyer | Genealogi | Linker | Gjestebok | Søk  


Til Ringulv på siden "Ships starting with R"


Bildet viser Sigrun. Mottatt fra Tore Setsaa.
Original kilde: "Våre gamle skip", Leif M. Bjørkelund og E. H. Kongshavn, med L. M. Bjørkelunds tillatelse.


Fremdeles Sigrun

Lyngenfjord. Kilde: Den norske Amerikalinje flåteliste.

Norskehavet - fra en gammel brosjyre, muligens fra 1930-tallet. Hvis det er riktig, kan dette være den senere Ringulv
(fra Tore Setsaa).

Eier: Skibs-A/S Ringulv
Rederi: Olav Ringdal, Oslo.
Skorstein: Svart med rederiflagget
Skrog: Grått (eller svart?)

Dimensjoner (som Lyngenfjord): 390' x 52' x 27'.
Maskin (som Lyngenfjord): Tre sylinder triple exp. damp (400 nhp), D. Rowan & Co., Glasgow.
5097 br, 3171 nrt, 7820 dwt

Sjøsatt 16. apr.-1903 av Napier & Miller Ltd., Glasgow (128) som Keramiai for C.S. & A.S. Vagliano, Hellas, levert i juni samme år. Eier blir A.S. Vagliano, Hellas i 1907 (i den engelske Gjesteboken min er det en beskjed fra barnebarnet til eieren). Solgt i 1915 til Den norske Amerikalinje og omdøpt til Lyngenfjord. Solgt i juni-1924 til D/S A/S Sigrun (H. M. Wrangell & Co. A/S), Haugesund, omdøpt til Sigrun. Solgt i 1929 til F.N. Nordbø, Haugesund, og ombygget ved Nylands Mek.V. til flytende sildeoljefabrikk (5153 brutto, 3150 netto), omdøpt til Norskehavet. Overtatt av Norsk Sildeindustri A/S, Oslo i 1930 (H.M. Wrangell & Co. A/S), ombygget til hvalkokeri ved FMV., Sandefjord. Hvalfangst i Nordishavet 1930-32 og i 1936 ved Conco-feltet. Solgt på tvangsauksjon til H.M. Wrangell & Co., A/S, Haugesund i 1936. Solgt til I/S Norskehavet (Bj. Gundersen) Haugesund i 1937. Solgt samme år til Skibs-A/S Ringulv (Olav Ringdal) Oslo. Ombygget til lasteskip (4702 brutto, 3150 netto) og omdøpt til Ringulv.


Jan Goedhart, Holland har laget dette maleriet av Ringulv slik han tror hun kan ha sett ut basert på de andre 2 bildene på denne siden.

Se også:
Odd's krig (inkludert en delvis mannskapsliste)
Noen mannskapsbilder
Internerte skip

Kaptein: Thorvald Messel.

Ringulv's reiser er på dette dokumentet fra Riksarkivet. Sammenlign med Arnold Hagues informasjon nedenfor.

  Voyage Record
From Febr.-1940 to July-1940:  

(Received from Don Kindell - His source: The late Arnold Hague's database).

Follow the convoy links provided for more information on each.

Errors may exist, and some voyages may be missing.

Departure From To Arrival Convoy Remarks
1940 Febr. 16 Halifax Havre March 5 HX 20 Le Havre
(se Rudzins dagbok)
Apr. 1 Swansea Kirkwall Apr. 4 Independent
Apr. 6 Kirkwall Kirkwall Apr. 9 ON 25
Apr. 10 Kirkwall Methil Rds Apr. 11 Independent See Riksarkivet dok.
Apr. 29 Methil Tyne Apr. 29 MT 61 Convoy available at MT 61
(external link)
May 8 Tyne Downs May 10 FS 166 Convoy available at FS 166
(external link)
May 10 Downs Havre May 11 Independent
* June 16 Havre Casablanca July 2 A. Hague sier:
Approximate departure date, seized by Vichy French.
*Se teksten nedenfor


Mye av dette vil virke litt rotete, men det jeg forsøker å gjøre her er å samle all informasjon jeg har om dette skipet på ett sted (mange motstridende fakta), slik at den som gjerne vil forske videre har en basis å starte fra.

Gå til Rudzins dagbok for å lese litt om Ringulvs reiser våren 1940, før hun havnet i Le Havre i juni-1940, under evakueringene ved Frankrikes fall. Lloyds Shipping Index fra 15. juni-1940 sier at Ringulv var i Methil den 23. apr., i Tyne den 8. mai og ankom Le Havre den 11. mai. Dette stemmer med at Ringulv står nevnt (sammen med Gudrun, Korsfjord og Reiaas) i Konvoy MT 61, som gikk fra Methil den 29. apr. og ankom Tyne samme dag, og i Konvoy FS 166, som gikk fra Tyne den 8. mai og kom til Southend den 10. mai, men Ringulv gikk altså til Le Havre. A. Hague har også inkludert Bjørnvik, Bonde, Cetus, Eva, Iron Baron, Jacob Christensen og Siak i denne konvoien. De franske myndighetene anmodet kaptein Messel om å hjelpe til med å bringe i sikkerhet de mange flyktninger som hadde strømmet til byen. Messel stuet ombord nesten 1500 personer og fraktet dem til Brest (nærmere detaljer på siden Evakuering fra Le Havre), hvoretter Ringulv, under fransk charter, fortsatte til Casablanca der skipet ankom 14. juni (? jeg får ikke dette til å stemme). Internert i Casablanca 22. juni-1940*.

*Her er det litt forvirring i kildene. Noen sier at Ringulv ble internert i Oran den 17. juni-1940. Denne datoen stemmer ikke med det jeg har under "Evakuering fra Le Havre" hvor det står: "Den 20. juni fikk Ringulv ordre av marinemyndighetene om å gå til Casablanca for ordre". Dessuten sier Kaptain Messel i et brev datert Casablanca 15. september-1940 at de ankom Casablanca den 25. juni (utdrag fra dette brevet står på siden om evakueringen). Et gammelt brev jeg selv har, skrevet av min far, er datert Casablanca, 9. mars-1941 (se Odds brev, Brev 5), og et annet brev er datert Safi, Africa, 5. mai (Brev 6). Pussig nok er neste brev datert Casablanca, 28. mai-1941 (Brev 7), men etter stempelet å dømme ser det ut til å være postet i Safi, Marokko den 5. juni-1941. Oran er ikke nevnt i noen av disse brevene. Fra Kaptein Messels dagbok er det helt tydelig at Ringulv lå i Safi da hun ble rekvirert 17. juni-1941.

Via E-post fra en fransk besøkende til nettstedet mitt får jeg vite at ifølge franske arkiver ble Ringulv holdt tilbake i Safi fra juli-1940, under fransk flagg i Safi fra 17. juni-1941 som Sainte-Marthe, flyttet fra Safi til Casablanca i juni eller juli-1941. Seilte fra Casablanca i konvoi den 14. juli-1941. I Oran den 17. juli. En beskjed på skips-forumet mitt tilføyer at hun var i Konvoy K 95 fra Casablanca til Oran den 14. juli-1941, med ankomst den 17. juli. Skipene i denne konvoien var Saumur, Acturus, St. Marthe (ex. Ringulv) og St. Colette (ex. norske Kari), og eskorte var Mameluck (denne beskjeden sier at hun kom under fransk flagg i Safi den 14. juni-1941).

Som nevnt ble Ringulv rekvirert i Safi, Marokko, den 17. juni-1941 og mannskapet innlosjert på hotell. I begynnelsen av juli begynte vandringen fra fangeleir til fangeleir (se siden Fangeleire). Mannskaper fra M/S Nyhorn og Ringulv snekret i all hemmelighet sammen fire (tre?) båter av seilduk og strøbord, som så ble brukt til å rømme i. Alle kom vel fram til Gibraltar. I mai 1942 rømte kaptein Messel og fem mann til Gibraltar med en seildukbåt som hadde fått navnet Norge. (Den står nå på Sjøfartsmuseet i Oslo). De som rømte med Norge sammen med kaptein Messel var Ringulvs 2. styrman Ingolf Valvatne, Nyhorns matros Hans Johansen, lettmators Lars Aursland og smører Karl Linnerud, samt Egil Strømmen fra M/T Ida Knudsen (engelsk tekst).

I mellomtiden var Ringulv, som sagt, blitt omdøpt til Ste. Marthe* og satt i fart under fransk flagg, senere overtatt av tyskerne (slutten av november 1942) og gitt tilbake navnet Ringulv. Jeg har fått et dokument fra Theodor Dorgeist, Tyskland som indikerer at Ringulv / Ste Marthe hadde navnet Norda 8 på et tidspunkt mens den var under tysk flagg. Det samme dokumentet gir Norda 9 for Kari / Ste Colette og Norda 7 for Skotfoss / Ste Lucile). Ifølge en annen beskjed på skipsforumet mitt ble Ringulv overtatt av Mittelmeer Rederei GmbH., Hamburg den 5. des.-1942 og forsikret for 1.082.200 RM.

Ringulv kolliderte med kaien i Salerno 16. des.-1942. Grunnstøtte ved Civitavecchia 4. mai-1943. Torpedert og senket den 14. juni-1943 av den Britiske undervannsbåten HMS United (Roxburgh) i Messina-stredet, 1 mile syd for Capo del Armi. Posisjonen som er gitt i rapporten til undervannsbåten var 37 54N 15 42Ø. Den 24. apr.-1945 ble 750.000 N. Kr. pluss 48.308,56 N. Kr. betalt i forsikringssum.

* Her er det også uenighet. Roger Jordan sier i en mail til meg (oversatt fra e-post): Noen gode kilder sier at dette skipet ble omdøpt til Ste Marthe, men det var i Toulon, Frankrike den 23.10.43 (denne datoen kan umulig stemme, hvis båten ble senket i juni-1943) med navnet Ste Marguerite, og Bundesarchiv-registrene for dette skipet, både mens det var under Vichy-kontroll og under Kriegsmarine, henviser til det under dette navnet. Lloyd's rapporterte at skipet var tatt i Casablanca, men det ble senere bevist at det var feil, det var beskjedene om at det var tatt som var kommet fra Casablanca. Det ble overtatt i Oran. Den prominente tyske orlogs-historikeren, Jurgen Rohwer, insisterer at skipet het Ste Marguerite. Det skal visstnok finnes et fotografi av Ste Marguerite, som viser helt tydelig at det er det tidligere Ringulv. Professor Rohwer har forsket på dette skipet ganske grundig, og konstaterer i det han har utgitt at Ringulv, ex Ste Marguerite, ble torpedert av U-båten HMS United Kl 11:30 "central European time", 12:30 GMT, den 14. juni-1943.

Tilbake til Ringulv på siden "Ships starting with R"
Se dessuten alle linkene nederst på denne sidn for videre informasjon om Ringulv og mannskapet.

Kilder for informasjonen på denne siden: E-mail fra Tore Setsaa, Norge, "Våre gamle skip", Leif M. Bjørkelund og E. H. Kongshavn, Den Norske Amerikalinje flåteliste, personlig korrespondanse med Mr. Roger W. Jordan, forfatter av boken "The World's Merchant Fleets 1939", "Axis Submarine Successes of World War Two", Jürgen Rohwer, og innlegg på skipsforumet mitt.

Odd's brev | Evakuering | Fangeleirer | Rudzins dagbok | Messels dagbok | Velkomsthyldest
Krigsmedaljer | Bøker | Krigsseiler-linker | Odds båter | Internerte båter | Norske skip 1939-1945
En norsk sjømanns krigshistorie
Mer om min far - skrevet av Gunnar Skadberg, Stavanger.

  Hjem | Odd Conrad Holm | Hobbyer | Genealogi | Linker | Gjestebok | Søk