Hjem | Odd Conrad Holm | Hobbyer | Genealogi | Linker | Gjestebok | Søk  


of Warsailor Stories

Krigsseilerhistorier - Side 11

Thomas Karsten Thomassens historie om
M/T Ole Jacob
Mottatt fra Finn Thorsen.Vi gikk ut fra Gøtaverken 3. September 1939 med det nye tankskipet “Ole Jacob” tilhørende skipsreder Johs. Hansen, Arendal. Om bord var kaptein Leif Krogh og 1. Styrmann Julius Falch, begge fra Arendal. 

Jeg Thomas Karsten Thomassen var mønstret på som smører. Skipet gikk om morgenen 3. September 1939. Vi var jo alle nye om bord og dagen gikk med å gjøre oss kjent. Jeg husker vaktene ble satt kl. 1200.

Jeg fikk 0800 - 1200 vakten og tørnet inn etter middagen og gikk og la meg, og gjorde meg klar til å gå på vakt kl. 2000. Jeg kan ikke huske at noen snakket om krigen til kveldsmåltidet kl. 1800. Det kan jo her sies at det ikke var så lett med radio som i dag. Alt var jo avhengig av det som telegrafisten fikk tak i av nyheter. Jeg husker at telegrafisten også var 3. styrmann om bord. Og noen radionyheter hadde ikke jeg hørt da jeg gikk på vakt klokken 2000.

På vakten kom 2. Maskinist Vestad og sa noe til meg. Men det var så mye støy som jeg ikke hadde vennet meg til enda. Men jeg forsto at krigen var brutt ut.

Når det gikk mot sluttet av vakten skulle jeg opp og purre ut han som skulle løse meg av. Da jeg kom ut på dekk var hele dekksmanskapet i full gang med å male det norske flagget over hele tanktekket.

Da fikk jeg greie på at England hadde erklært krig mot Tyskland kl. 1100 og Frankrike kl. 1700. Jeg fikk opplyst at noen få timer etter at krigen var erklært hadde en tysk ubåt torpedert en engelsk passasjerbåt som var gått ut fra Liverpool med mange hundre passasjerer om bord. Skipets navn var “ATHENIA” (torpedert 3. sept. 3-1939 av U-30). Det var mange jøder om bord som skulle over til USA. Det ble da opplyst at vi var gått til assistanse for å hjelpe til med bergningsarbeide og regnet med å være fremme kl. 0600 neste morgen. Vi fikk også vite at en annen norsk båt Knute Nelson lå fire timer foran oss.

Jeg gikk og la meg, men var urolig og var stadig oppe for å se når vi nærmet oss. Det jeg da fikk se var vrakgods og lik som kom flytende. Det var kommet til flere skip og vi fikk vite at der var mange som hadde omkommet, og at de som var i live var reddet. “ATHENIA” lå med en kraftig slagside og kunne gå rundt når som helst. Vi fikk beskjed om at vi kunne fortsette da det var kommet til et engelsk krigsfartøy og en fransk båt.

Senere fikk vi ordre om å gå til Aruba og laste bensin for Oslo. Staten hadde visstnok overtatt skipet for vi skulle ha gått inn i annet charter.

Vi gikk til Aruba og fikk bensinlasten i løpet av noen timer og satte kursen for Oslo. Her ankret vi opp utenfor Fagerstrand. Mannskapet ble nå løst fra 18 månederskontrakten og ble spurt om vi ville mønstre av eller fortsette om bord. Jeg valgte å gå i land. I Oslo fikk jeg arbeide på Akers Mek. Verksted og var her under mesteparten av krigen. Jeg ble ettersøkt av Gestapo og kom meg over til Sverige julaften 1944.

Da krigen var slutt kom jeg om bord i en norsk båt som gikk ut fra Sverige og seilte ute til mai 1948.

Ole Jacobs senere skjebne står omtalt på denne siden.

Krigsseilerhistorier - Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8
Side 9
Side 10

Side 12
Side 13

Jeg vil igjen oppfordre krigsseilere til å sende meg litt om sine egne opplevelser, slik at jeg kan legge flere historier inn her.

Den norske handelsflåten 1939-1945 Skipslister (bare på engelsk)
Forum for søk etter gamle venner
For salg, kjøp, bytte eller spørsmål om maritime bøker
Skips-forum For spørsmål vedr. skip

Min fars, og D/S Ringulv's historie (Odd Conrad Holm er hovedsiden):
D/S Ringulv | Evakuering | Fangeleirer | Rudzins dagbok | Messels dagbok | Velkomsthyldest
Internerte båter | Odds båter | Krigsmedaljer | Bøker | Maritime linker

  Hjem | Odd Conrad Holm | Hobbyer | Genealogi | Linker | Gjestebok | Søk