Hjem | Odd Conrad Holm | Hobbyer | Genealogi | Linker | Gjestebok | Søk  


Dikt til Hetland Slektstevne
Skrevet til slektsstevnet den 27. august-1938.
Dette fikk jeg fra en nyoppdaget ung slektning som bor i Spania
Poem for the Hetland Reunion
(Written for the reunion at Hetland farm on Aug. 27-1938)
This came to me from a newly discovered young relative who lives in Spain.
Bilde fra stevnet (Picture)

1.
Tett under Husefjellet
ligger en gammel gård
-vi her i Hetlandsslekten
kaller den gården vår.
2.
Her er det bakker blide
som heller så fint mot sør.
Rundt om er kjelver vide
som fedrene ryddet før.
3.
Her gikk de og kvatte ljåen
mens duggen var morgenfrisk.
Og der ned'i Hetlandsåen
fôr unger og fanget fisk.
4.
Når solen Ristødne delte
og skuggen i to den skar,
da skulle de alle vel vite
at middagen ferdig var.
5.
Og når der kom skugge i fjellet
helt frem under Långeto,
da kunne hver gjeter fortelle
at nu var det nun å få.
6.
Steiner og trær og busker
takker oss glad for sist.
Tydelig nu vi husker
alt det vi før har visst.
7.
Og midt her hjemme i gården
der står den gamle bjerk,
den grønnes så fint om våren,
er velvokst og stor og sterk.
8.
Ja tettvokst og tung i vekten
er Bjerken i gården vår,
og karer av Hetlandsslekten
et lignende skudmål får.
9.
Først fortelles om Hadvar
som hit ifra Gjesdal kom.
I spøk såvel som i alvor
den karen ryddet sig rom.
10.
Gjætere oppe fra Svihus,
som ofte til Hetland så,
laget et stev om Hadvar,
det skal du få høre nå:
11.
"Han Hadvar med den høge nakkjen,
han stod og kvatte og slo i bakkjen.
Og kom så soli litevetta op,
så fekk han 'kje av ein einaste topp,
og kom så solo litevetta tè,
så sette Hadvar seg beintfram ne'."
12.
Hadvar var sprek og spretten
helt til de gråe hår.
Det fortelles i ætten
om da han var otti år,
da gikk han fra Hetland til byen
en dag, blir det fortalt.
Tilbake bar han på ryggen
en hele sjeppe med salt.
13.
Han må ha vert lett på foten,
om det er det ingen tvil.
Den gang var det ikke blitt moten
å kjøre til byen i bil.
14.
Og Lars hette sønnen te' Hadvar,
han var også goe te' stå;
men når han var inne i stuen,
han helste i sengen lå.
15.
Og Lars han var seine i starten,
og tenkte sig lenge om,
men kom han så først på farten,
ja, da kom han godt når han kom.
16.
Han hugde sig skjæker i skogen,
en gang han var godt i lag,
og kjørte til Sandnes med kjerren
i dugnad den samme dag.
17.
Han bygde og "Larsa stedle"
-en kvern av eget slag.
Steiner og gamle "hedle"
viser oss plassen idag.
18.
Det sies at Lars og kvernen
var noe helt for sig sjøl.
Når Lars malte kornet to ganger,
ja, da fikk han måtelig mjøl.
19.
Og Lars han fikk sig sin kvinne,
Malena, det hette hun.
Te' kare og spøte og spinne,
da var hun et virkelig funn.
20.
De strevet så trofast sammen
på Hetland disse to.
Det ble både liv og gammen,
og lykken var alltid go.
21.
I stuen blev nokså folksamt,
og trangt på det vesle golv.
Når alle de små var inne,
da manglet det en på tolv.
22.
Seks blev til tett voksne karer,
og jentene fine var fem.
Fulle av liv og livsmot,
drog de ti ut fra sitt hjem,
23.
og den som tok arv etter faren,
det blev han Torger nå.
Han dyrket og forbedret garden,
og var dertil smed attepå.
24.
Store og sterke og røe,
og alltid i godt humør.
Slik skildrer de gamle han Torger
som bodde på Hetland før.
25.
Han bygde sin egen smie,
og lagte sin egen belg.
En gang han hadde go' tie,
sø fôr han til Høle en helg.
26.
Han hadde en hest som var gråe,
og litegrann sta og vill;
men Torger var alltid grove
å få denne hesten til.
27.
Med Hølekirken en søndag,
det kom frem en Hølebu
og sa omtrent så til han Torger:
du æ grove på belgane du.
28.
Han Torger ble gift med Gurina
som var ifra Høga-Nordland.
En store flokk friske barn,
det fikk hun isammen med ham.
29.
På heien her lenger inne,
fikk Rasmus sin egen gard
og konen som Rasmus fikk sig,
Gurina fra Vølstad var.
30.
Rasmus han var skomaker,
og dertil god spillemann.
Mangen en slott på felen
fikk folk her i dalen av ham.
31.
Og Rasmus han drev sin vandel
og reiste til byen med kjyr,
og inn under samme handel,
kom sauer og andre dyr.
32.
Og litt lengre vest på gården,
der bodde Kristian.
Han blev så glad i na' Gundhild,
og hun fikk han siden til mann.
33.
En flokk, friske frodige barn
kaldte 'na Gundhild for mor.
De lignet også på faren-
den slekten blev sterk og stor.
34.
Rakel fikk Erik fra Vølstad,
og bodde på Skruds Eigeland.
Lene fikk Ingebret Nordland,
og bodde i Høle med ham.
35.
Halvard blev gifte meg Inger,
og flyttet til Oftedal,
var ulik de andre i slekten,
helst skranten og tynn og skral.
36.
Halvard han døde tidlig
og enken blev gift igjen.
Nu var det broder Fredrik
som var blitt hennes venn.
37.
Gabriel han fikk Serina
som var ifra Åreskjold.
Datteren deres, Maria
var riktig i lykkens vold.
38.
Hun har vært ute i verden
og sett både stort og smått,
og ellers har hele ferden
artet sig meget godt.
39.
Guri fikk John Thanke Sviland,
en mann som var kjent og stor.
Maria blev gifte til Skruds Eigeland
og blev der en lykkelig mor.
40.
Den yngste av hele flokken
var store Martin, du vet.
Han lignet på Hetlandstypen,
var tettvokst og tykk og fet.
41.
Rødlett og frisk og fine,
full av humør og skjemt,
lette på foten som hine,
når Rasmus sin fele var stemt.
42.
Martin bodde på Espeland
og flyttet siden til by'n,
hvor han drev høkerhandel
med kaffe og mjøl og gryn.
43.
Barneflokken var store,
de kom sig i verden frem.
Det fører for vidt å prøve,
å regne opp alle dem.
44.
Men når vi er samlet til stevne
på fedregården her,
da vil vi vise og nevne
han Luther som dere ser.
45.
Velkommen til Norge, Luther!
Velkommen til Hetland her!
Hils dine egne gutter
når du over havet drar!
46.
Det gleder oss alle her hjemme
når slekten vår kommer frem.
La oss da aldri glemme
de som drog ut fra sitt hjem.
47.
Og de som nu bor her hjemme,
de skal ha takken vår,
fordi vi fikk lov til å komme
til stevne på fedrenes gård.
48.
Du Martin og du Kristina,
takk skal dere ha!
Og takk til alle de hine,
som stevnet sin stemnig ga.
49.
Og bjerken her hjemme i gården,
blev plantet av gamle Lars.
Den grønnes så fint om våren
om nu den er noe til års.
50.
Stammen er tung i vekten,
og kraftige grener den har.
Slik står også Hetlandsslekten
og vokser fra år til år.


Bilde fra stevnet på Hetland i 1938. Arrangert av Martin Luther Hetland som var hjemme fra U.S.A. på ferie. Ta kontakt for å få liste over navn på dem som er til stede.
Picture from the Family reunion at Hetland in 1938. Reunion was arranged by Martin Luther Hetland who was visiting from U.S.A. Contact me for names of the persons present.

Familien Hetland
Martin og Kristina i midten, min mormor Sigrid står bak sin mor. Ta kontakt for å få liste over navn på søsken.
The Hetland Family - Martin and Kristina in the middle, my grandmother Sigrid standing behind her mother. Contact me if you'd like the names of siblings.

Flere familiebilder:
More family pictures:


Back to my main pages in English:
  Home | Odd Conrad Holm | Hobbies | Genealogy | Links | Guestbook | Search